0 0.00лв
 
0 0.00лв

Credelio за кучета

Производител: Elanco
куче от 1.3 до 2.5кг/ 3табл.
41.90 лв
Изберете опция или разфасовка Цените обозначени с ** са в промоция, обозначените с + са с наличен подарък
Изчерпана наличност
Декларирам, че този продукт е изписан от ветеринарен лекар на животното ми и имам издадена рецепта за него, която се задължавам да предоставя по електронен път. Запознат/а съм с начина на употреба и дозировката му!
Кратко описаниеМалка, кръгла, ежемесечна таблетка за дъвчене с вкус на телешко месо, убива 99% от бълхите и кърлежите върху кучето само след 8 часа, подходящ за млади и възрастни кучета: одобрен за възраст от 8 седмици или повече.
Описание Употреба

Credelio са малки, апетитно овкусени таблетки за дъвчене, които се прилагат веднъж месечно по време на хранене или след хранене.

Напълно безопасен за кучета или котки на възраст над 8-9 седмична възраст.

Терапевтични показания:

За лечение на опаразитяване с кърлежи и бълхи при кучета.

Този ветеринарномедицински продукт има незабавен ефект и способност да убива бълхи (Ctenosephalides felis и C. canis) и кърлежи (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I.Hexagonus и Dermacentor reticulatus) в продължение на 1 месец.

Бълхите и кърлежите трябва да се прикрепят към гостоприемника и да започнат да се хранят, за да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция.

Ветеринарномедицински продукт може да се използва като част от лечебната стратегия при алергичен дерматит, причинен от бълхи (flea allergy dermatitis - FAD)

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Лотиланер, чист енантоимер от класа на изоксазолините, е ефективен срещу бълхи (Ctenocephalides felis и Ctenocephalides canis) и срещу кърлежите Dermacentor reticulatus, Ixodes hexagonus Ixodes ricinus и Rhipicephalus sanguineus.

Лотиланер е мощен инхибитор на GABA (гама-аминомаслена киселина) - зависимите хлоридни канали, което води до бърза смърт на кърлежи и бълхи. Активността на лотиланер не се повлиява от резистентност към хлорорганични (циклодиени, например dieldrin), фенолпиразоли (например fipronil), неоникотиноиди (например imidacloprid), формамидини (например armitraz) и пиретроиди (например cypermetrin).

Началото на ефикасността срещу бълхи е в рамките на 4 часа след прикрепването им и в продължение на един месец след прилагането на продукта. Бълхите по животното преди прилагането на продукта биват убити в рамките на 6 часа.

Началото на ефикасността срещу кърлежи е в рамките ан 48 часа след прикрепването им и в продължение на един месец след прилагането на продукта. Бълхите по животното преди прилагането на продукта биват убити в рамките на 8 часа.

Ветеринарномедицинския продукт убива съществуващите и новопоявилите се бълхи върху кучето преди те да са снесли яйца. по този начин продуктът прекъсва жизнения цикъл на бълхите и предпазва заобикалящата среда от опаразитяване с бълхи в зоните, до кито кучето има достъп.

Дозировка, метод и начин на прилагане:

За перорално приложение.

Ветеринарномедицински продукт следва да се прилага в съответствие с таблицата по-долу, за да се гарантира доза от 20 до 43 mg лотиланер/kg телесна маса.

Телесна маса на кучето (kg)
Концентрация и брой на таблетките, които се прилагат
Credelio 56mg Credelio 112mg Credelio 225mg Credelio 450mg Credelio 900mg
1,3 - 2,5кг 1 -------- -------- -------- --------
>2.5 - 5.5кг --------
1 -------- -------- --------
>5,5 - 11кг -------- -------- 1 -------- --------
>11 - 22кг -------- -------- -------- 1 --------
>22 - 45кг -------- -------- -------- -------- 1
>45 Подходяща комбинация от таблетки

Специални предупреждения:
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Паразитите трябва да започнат да се хранят от гостоприемника, за да бъдат изложени на действието на лотиланер. Поради това не може да бъде напълно изключено предаването на заболявания, пренасяни от паразити.

Специални предпазни мерки за животните при употреба на продукта:

Всички данни за безопасност и ефикасност са получени от кучета и кученца, навършили 8 седмици и по-възрастни, и с телесна маса на 1,3kg и повече. Прилагането на този продукт при кученца на възраст под 8 седмици или с тегло под 1,3kg трябва да се основава на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продуктна животни:

След работа с продукта, измийте ръцете си. При случайно поглущане, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта.

Бременност и лактация:

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни, които да потвърждават наличие на тератогенни ефекти.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт при бременни и лактиращи кучета не е установена. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Заплодяемост

От лабораторните изследвания при плъхове няма данни за небласгоприятен ефект върху репродуктивните способности на мъжките и женските индивиди.

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е установена при развъдни кучета. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействия с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни. При клиничното изпитване не са наблюдавани взаимодействия между Credelio таблетки за дъвчене и рутинно използваните ветеринарномедицински продукти

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Не са наблюдавани неблагоприятни реакции след перорално приложение на ветеринарномедицинския продукт при кученца на възраст 8-9 седмици и с тегло 1,3 - 3,6kg лекувани с доза, превишаваща до 5 пъти максималната препоръчана доза (43mg, 129mg и 215mg lotilaner/kg телесна маса), осем приложения на едномесечни интервали. 

 

Подобни продукти

-17%
Противопаразитна каишка за куче Kiltix Bayer

Противопаразитна каишка за куче Kiltix Bayer

40.60лв48.80лв
Купи
-24%
Dermoscent Essential 6 Spot On Грижа за кожата и козината при кучета

Dermoscent Essential 6 Spot On Грижа за кожата и козината при кучета

10.50лв
Купи
 
 
Loading...