0 кошница

NexGard Spectra Дъвчаща таблетка срещу паразити

Производител: NexGard
2 - 3.5 кг / 1табл.
17.40 лв
Изберете опция или разфасовка Цените обозначени с ** са в промоция, обозначените с + са с наличен подарък
Кратко описаниеНексгард Спектра са меки, дъвчащи таблетки за кучета, осигуряващи отлична защита срещу най-честите външни и вътрешни паразити при кучетата!
Описание Състав и препоръки

Меки, дъвчащи таблетки за кучета, осигуряващи отлична защита срещу най-честите външни и вътрешни паразити при кучетата!

Нова комбинация от молекули: afoxolaner, milbemycin oxime

Само една вкусна хапка месечно осигурява:

  • Защита от бълхи и кърлежи. Започва да убива бълхите в рамките на 2 часа от третирането, като всички бълхи са елиминирани до 6 часа. Постоянен ефект срещу бълхи за период от 5 седмици. Убива кърлежите до 12 часа след третирането и постоянен ефект до 24 час от опаразитяватето за период от 4 седмици.
  • Контрол на ключовите вътрешни паразити (глисти, анкилостоми и камшичести червеи).
  • Защита от дирофилариоза. За България се препоръчва профилактика веднъж на 30 дни, от април до ноември. Преди началото на профилактичния сезон е задължително кучето да бъде изследвано за наличие на дирофиларии.

NexGard Spectra e:

  • Доказано безопасна за прием.
  • Лесна за даване вкусна дъвчаща таблетка.
  • Няма ограничения за мокрене и къпане.
  • Подходяща за кучета с кожни проблеми.
  • След третирането няма ограничения за контакт с кучето.
  • Подходящи за кученца над 8 седмична възраст и 2кг телесно тегло.
 
 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 
 
Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.
 
 
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
 
 
При клинични проучвания, няма сериозни неблагоприятни реакции, които се дължат на комбинация от афоксоланер и милбемицин оксим. Неблагоприятните реакции като: повръщане, диария, липса на енергия, намален апетит и сърбеж не са често наблюдавани. Тези събития обикновено са самоограничаващи се и с кратка продължителност.
 
 
Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:
- много чести (повече от 1 на 10 животни проявяващи неблагоприятни реакции по време на
курса на едно лечение)
- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 животни)
- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 животни)
- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 животни)
- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 животни, включително изолирани съобщения).
 
 
Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти, вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия
ветеринарен лекар. 
 
 
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
 
 
Кучета.
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Съхранявайте блистера във външната опаковка с цел предпазване от светлина.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.
 
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
 
Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:
 
Бълхите и кърлежите трябва да са започнали да се хранят от гостоприемника преди да бъдат изложени на въздействието на активната субстанция афоксоланер; следователно риска от предаване на заболявания предавани от бълхи и кърлежи не може да бъде изключен.
 
Паразитна резистентност към всеки клас паразитициди може да се развие след честата, повтаряща се употреба на продукт от този клас. Следователно, използването на този продукт
трябва да се адаптира за всеки отделен случай и на местната информация свързана със статуса на заболяването, включително текущата чувствителност на целевите видове към активните субстанции, с цел ограничаване възможността за бъдещ избор за резистентност.
 
Превенцията на дирофилариозат е от решаващо значение. За да се сведе до минимум рискът от селективна резистентност, се препоръчва кучетата да бъдат проверени за циркулиращи антигени и кръвни микрофиларии в началото на всеки сезон на превантивно лечение. Трябва да се третират само негативните животни.
 
Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта:
 
При липса на достатъчно данни, третирането на кученца, под 8 седмична възраст и кучета с телесна маса по-малко от 2 kg, трябва да се базира на преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
 
В райони където дирофилариозата е разпространена, кучетата трябва да бъдат изследвани за наличието на дирофилариоза преди прилагането на NEXGARD SPECTRA. По преценка на ветеринарния лекар, заразените кучета трябва да бъдат лекувани с адултоцид за премахване възрастните форми на дирофилария. NEXGARD SPECTRA не е показан за премахване на микрофиларии от позитивни кучета.
 
Препоръчаната доза трябва да бъде строго спазвана при коли или сродни породи.
 
Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните:
 
- Този продукт може да предизвика стомашно-чревни смущения, ако бъде погълнат.
 
- Съхранявайте таблетите в блистерната опаковка, а блистера във външната опаковка.
 
- При случайно поглъщане, особено при деца, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.
 
- Измийте ръцете след употреба.
 
Бременност:
 
Лабораторните проучвания при плъхове и зайци не показват никакви доказателства за родилни проблеми или някакви неблагоприятни ефекти върху репродуктивната способност при мъжки или женски кучета.
 
Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация и при развъдни кучета. Прилага се само след преценка полза/риск от отговорния ветеринарен лекар.
 
Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:
 
Милбемицин оксим е субстрат за Р-гликопротеин (P-gp) и поради това може да взаимодейства с други P-gp субстрати (например, дигоксин, доксорубицин) или други макроциклични лактони.
 
Следователно едновременното лечение с други P-gp субстрати може да доведе до повишена токсичност.
 
Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):
 
Не са наблюдавани неблагоприятни реакции при здрави кученца на осем-седмична възраст, след 6 третирания с до пет пъти над максималната доза.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
 
Афоксоланер е инсектицид и акарицид, принадлежащ към семейството на изоксазолина.
 
Той е активен срещу възрастни бълхи, както и срещу няколко видове кърлежи като Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus и D.variabilis, Ixodes Ricinus и I.scapularis, Amblyomma americanum и Haemaphysalis longicornis.
 
Афоксоланер убива бълхите, преди производството на яйца и по този начин предотвратява риска от опаразитяване на домакинствата. Може да се използва като част от стратегията за лечение и контрол на алергичен дерматит (FAD).
 
Милбемицин оксим е противопаразитен ендектоцид, принадлежащи към групата на макроцикличните лактони. Той е активен срещу няколко нематоди като: кръгли червеи (Toxocara canis и Toxascaris leonina), анкилостоми (Ancylostoma caninum and Ancylostoma braziliense), трихуриди (Trichuris vulpis) и Dirofilaria immitis ларви. 
ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ
 
За перорално приложение. 
 
Доза:
Ветеринарномедицинския продукт трябва да се прилага в съответствие със следната таблица: 
 

Телесна маса (кг)

на кучето

Брой и концентрация на таблетата за приложение
NEXGARD SPECTRA 9mg/2mg NEXGARD SPECTRA 19mg/4mg NEXGARD SPECTRA 38mg/8mg NEXGARD SPECTRA 75mg/215mg NEXGARD SPECTRA 150mg/30mg
2-3.5 1        
3.5-7.5   1      
7.5-15     1    
15-30       1  
30-60         1
 
 
За кучета над 60 kg, да се приложи подходяща комбинация от дъвчащи таблети.
 
Метод на прилагане:
 
Дъвчащите таблети са вкусни за повечето кучета. Ако кучето не приема таблетите директно, те може да се приложат с храната.
 
Схема на третиране:
 
Схемата за третиране трябва да бъде базирана на диагноза от ветеринарен лекар и местната епизоотична обстановка.
 
NEXGARD SPECTRA може да се използва като част от сезонното третиране за бълхи и кърлежи (заменяйки третирането с продукти само срещу бълхи и кърлежи ) при кучета с едновременно диагностицирани гастроинтестинални червеи.
 
Еднократното третиране е ефективно за третиране на гастроинтестинални червеи.
 
Ефикасността на третирането срещу инфестации с бълхи и кърлежи е с продължителност един месец. Допълнителни третирания могат да бъдат показани през сезона на бълхи и кърлежи.
 
Попитайте вашия ветеринарен лекар как да продължите третирането за бълхи и кърлежи.
 
Дирофиларии:
 
NEXGARD SPECTRA убива ларвите на Dirofilaria immitis (дирофилариоза) до един месец след предаването им от комари. Следователно продуктът трябва да се прилага на редовни месечни интервали, през този период от годината, когато комарите са налице, стартирайки от месеца след първото им очаквано появяване.
 
Третирането трябва да продължи до 1 месец след последната опасност от ухапване от комари.
 
За систематично третиране се препоръчва, да се прилага на един и същи ден или дата всеки месец. Когато се заменя друг продукт в програма за превенция на дирофилариоза, първото третиране с NEXGARD SPECTRA трябва да започне от датата на която е трябвало да се прилага предходния продукт.
 
Кучетата, които живеят в ендемични за дирофилариоза райони (където има налична дирофилариоза), или такива, които са пътували до ендемични зони могат да бъдат инфектирани с възрастни форми на дирофилария. Няма установен терапевтичен ефект срещу възрастни форми на Dirofilaria immitis. Поради това се препоръчва всички кучета навършили 8 месеца или повече, които живеят в ендемични за дирофилариоза райони, да бъдат изследвани за наличието на дирофилариозно заразяване преди да се третират с продукт за превенция. 
 
 
СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 
 
Таблетите са дъвчащи и вкусни за повечето кучета. Ако кучето не приема таблетата директно може да се даде с храната.
 
 
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА
 
 
Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.
Съхранявайте блистера във външната опаковка с цел предпазване от светлина.
Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикета.

Подобни продукти

Противопаразитна каишка за куче Kiltix Bayer

Противопаразитна каишка за куче Kiltix Bayer

41.80лв
Купи
Bayer Advocate dog

Bayer Advocate dog

28.10лв
Купи
BAYER FORESTO Противопаразитен нашийник

BAYER FORESTO Противопаразитен нашийник

65.40лв
Купи
Vetoquinol Ipakitine

Vetoquinol Ipakitine

19.30лв
Купи
 
 
Loading...